Đối với những người mới sử dụng Retinol để chăm sóc da mà muốn phát huy Helloệu quả tối ưu, cũng như phòng ngừa được các tác dụng không mong muốn thì cần phải đặc biệt lưu ý ki� Read More


Có thể tăng nguy cÆ¡ hạ magne huyết khi dùng esomeprazole cùng các thuốc cÅ©ng gây hạ magne huyết nhÆ° thuốc lợi tiểu thiazide hoặc lợi tiểu quai. Kiểm tra nồng Ä‘á»™ magne trÆ°á»›c khi bắt đầu dùng thuốc ức chá… Read More